Drukuj
Odsłony: 2322

Istotne linki:

Strona oficjalnego serwisu funduszy EOG w języku angielskim:

http://eeagrants.org/

Strona oficjalnego serwisu funduszy EOG w języku polskim:

http://www.eog.gov.pl/

Strona Ministerstwa Środowiska (Operator Programu PL04):

http://www.mos.gov.pl/

Strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (instytucja bezpośrednio nadzorująca Projekt):

http://www.nfosigw.gov.pl/


 

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:

http://www.wfos.com.pl

Strona Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

http://kielce.rdos.gov.pl/

Oficjalny portal poświęcony ochronie środowiska w Polsce (informacje z serwerów wszystkich jednostek resortu środowiska):

http://www.ekoportal.gov.pl/