Wybierz język:

  Polish English

Witamy na stronie internetowej projektu Powiatu Koneckiego pt.:

 

"TERMOMODERNIZACJA budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich"

 

Cel i miejsce realizacji Projektu

Celem ogólnym Projektu jest poprawa efektywności energetycznej w dwóch budynkach użyteczności publicznej, których właścicielem jest Powiat Konecki: budynek administracyjny Starostwa oraz budynek Liceum Ogólnokształcącego. Celem bezpośrednim jest zapewnienie oszczędności energii, obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Osiągnięte zostaną następujące rezultaty Projektu:

- zwiększenie liczby termomodernizowanych budynków użyteczności publicznej,

- zwiększenie liczby wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła,

- zwiększenie liczby zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,

- zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

 

Przedmiotem Projektu będą działania wskazane w Planie Wdrożenia Projektu.

 

Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów Programu:

- poprawa efektywności energetycznej budynków,

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

-  ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2.

 

W ramach realizacji Projektu wykonane zostaną prace:

w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego

 • - modernizacja instalacji wentylacji,
 • - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
 • - wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne,
 • - ocieplenie przegród budynku tj.: ścian zewnętrznych i stropodachu.

Stan przed modernizacją:

sp1    sp2    sp3    sp4

 

w budynku II-go Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej

 • - modernizacja instalacji: centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • - ocieplenie przegród budynku tj.: ścian zewnętrznych i stropodachu,
 • - wymiana stolarki okiennej.

 Stan przed modernizacją:

  lo1   lo2 lo3 lo4   lo5

 

W ramach realizacji rozszerzenia Projektu wykonane zostaną prace:

w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

- wykonanie Systemu klimatyzacji w technologii VRF wspomaganej pompą ciepła jako inteligentnego systemu ogrzewania i chłodzenia,

- wykonanie Systemu wentylacji mechanicznej nawiewano-wywiewnej z rekuperacją,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż instalacji fotowoltaicznej, z których energia elektryczna wykorzystana zostanie przede wszystkim na potrzeby własne budynku,

- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED,

- zastosowanie urządzeń ograniczających zużycie wody.

Stan przed modernizacją

zsp1 1   zsp1 2   zsp1 3   zsp1 4   zsp1 5   zsp1 6   zsp1 7   zsp1 8   zsp1 9   zsp1 10

Zakładane rezultaty Projektu:

Ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2 [Mg/rok] 2486,0
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]  2206,
Liczba termomodernizowanych budynków [szt.] 3
Liczba wymnienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] 2

Liczba OZE (zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych) [szt.]

265
Nowozainstalowana moc OZE (w ramach projektu) [MW] 0,522

 

Zachowanie trwałości projektu:

Projekt nie zostanie poddany modyfikacji: mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści; wynikającej ze zmiany albo z zaprzestania określonej w projekcie działalności edukacyjnej prowadzonej w budynkach objętych projektem.

Zostanie zachowany tytuł do własności mienia projektu przez Powiat Konecki przez okres przynajmniej 5 lat od daty zatwierdzenia raportu końcowego przez Operatora Programu i wykorzystanie mienia projektu na cele projektu przez analogiczny okres.

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3

Konferencja prasowa na zakończenie Projektu

26-04-2017 Wyświetleń:2637

  W dniu 25 kwietnia 2017 roku miała miejsce konferencja prasowa na zakończenie Projektu. Uczestnicy konferencji spotkali się w budynku Starostwa Powiatowego, gdzie głos zabrał między...

Czytaj więcej

Odbiór końcowy prac w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

24-04-2017 Wyświetleń:2385

W dniu 21 kwietnia 2017 roku dokonano odbioru końcowego robót prowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnmych Nr 1 w Końskich. Prace zostały zakończone w umownym terminie.      ...

Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencje

20-04-2017 Wyświetleń:2465

Kliknij na obrazek by powiększyć

Czytaj więcej

Prace przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 prawie na ukończeniu

20-03-2017 Wyświetleń:2528

  Prace przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 dobiegają końca. Wykonano już: - docieplenie przegród budynku tj.: ścian zewnętrznych i stropodachu, - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, -...

Czytaj więcej

Konferencja informacyjna o realizacji termomodernizacji

28-02-2017 Wyświetleń:2524

W dniu 22 lutego w Starostwie Powiatowym w Końskich, odbyło się drugie z cyklu trzech konferencji informacyjnych na temat Projektu. Organizacja spotkań jest elementem realizacji...

Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencje dotyczącą Projektu

08-02-2017 Wyświetleń:2452

Kliknij na obrazek by powiększyć

Czytaj więcej