Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: cHRM chunk does not match sRGB in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: cHRM chunk does not match sRGB in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: cHRM chunk does not match sRGB in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/server219435/ftp/termoprojekt.pl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703
Drukuj
Odsłony: 3048

 

Cel i miejsce realizacji Projektu

Celem ogólnym Projektu jest poprawa efektywności energetycznej w dwóch budynkach użyteczności publicznej, których właścicielem jest Powiat Konecki: budynek administracyjny Starostwa oraz budynek Liceum Ogólnokształcącego. Celem bezpośrednim jest zapewnienie oszczędności energii, obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Osiągnięte zostaną następujące rezultaty Projektu:

- zwiększenie liczby termomodernizowanych budynków użyteczności publicznej,

- zwiększenie liczby wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła,

- zwiększenie liczby zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,

- zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

 

Przedmiotem Projektu będą działania wskazane w Planie Wdrożenia Projektu.

 

Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów Programu:

- poprawa efektywności energetycznej budynków,

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

-  ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2.

 

W ramach realizacji Projektu wykonane zostaną prace:

w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego

Stan przed modernizacją:

sp1    sp2    sp3    sp4

 

w budynku II-go Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej

 Stan przed modernizacją:

  lo1   lo2 lo3 lo4   lo5

 

W ramach realizacji rozszerzenia Projektu wykonane zostaną prace:

w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

- wykonanie Systemu klimatyzacji w technologii VRF wspomaganej pompą ciepła jako inteligentnego systemu ogrzewania i chłodzenia,

- wykonanie Systemu wentylacji mechanicznej nawiewano-wywiewnej z rekuperacją,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż instalacji fotowoltaicznej, z których energia elektryczna wykorzystana zostanie przede wszystkim na potrzeby własne budynku,

- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED,

- zastosowanie urządzeń ograniczających zużycie wody.

Stan przed modernizacją

zsp1 1   zsp1 2   zsp1 3   zsp1 4   zsp1 5   zsp1 6   zsp1 7   zsp1 8   zsp1 9   zsp1 10

Zakładane rezultaty Projektu:

Ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2 [Mg/rok] 2486,0
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]  2206,
Liczba termomodernizowanych budynków [szt.] 3
Liczba wymnienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] 2

Liczba OZE (zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych) [szt.]

265
Nowozainstalowana moc OZE (w ramach projektu) [MW] 0,522

 

Zachowanie trwałości projektu:

Projekt nie zostanie poddany modyfikacji: mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści; wynikającej ze zmiany albo z zaprzestania określonej w projekcie działalności edukacyjnej prowadzonej w budynkach objętych projektem.

Zostanie zachowany tytuł do własności mienia projektu przez Powiat Konecki przez okres przynajmniej 5 lat od daty zatwierdzenia raportu końcowego przez Operatora Programu i wykorzystanie mienia projektu na cele projektu przez analogiczny okres.