Wybierz język:

  Polish English
 • PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

  budynków użyteczności publicznej
 • Starostwo Powiatowe

  w Końskich
 • Starostwo Powiatowe

  w Końskich
 • II Liceum Ogólnokształcące

  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
 • II Liceum Ogólnokształcące

  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

  w Końskich
prev next

Witamy na stronie internetowej projektu Powiatu Koneckiego pt.:

 

"TERMOMODERNIZACJA budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich"

Projekt korzysta z dofinansowania do 80% kwalifikowanego kosztu realizacji Projektu pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację dwóch budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest Powiat Konecki tj.: budynku administracyjnego Starostwa oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009 – 2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równości płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

 

www.eog.gov.pl

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3

Wykonawca wybrany, umowa podpisana

03-01-2017 Wyświetleń:6

W dniu 15.11.2016 r. została podpisana umowa z firmą Anna–Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy ul. Marmurowa 60, 26-026 Morawica na wykonanie...

Czytaj więcej

Ponowny przetarg na wykonanie termomodernizacji

03-10-2016 Wyświetleń:4

Po rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą w dniu 27.09.2016 r. ogłoszono ponowny przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w...

Czytaj więcej

Umowa z wykonawcą rozwiązana

30-09-2016 Wyświetleń:4

W dniu 23.09.2016 umowa na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym tj.: OPEUS Energia Spółka...

Czytaj więcej

Umowa z wykonawcą już podpisana

07-06-2016 Wyświetleń:127

W dniu 19 maja br. został podpisany aneks nr 1/304 do umowy nr 470/2014/Wn13/OA-XN-04/D z dnia 04.08.2014 r. w sprawie Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego...

Czytaj więcej

Nowe przedsięwzięcie w ramach projektu cz.2

08-03-2016 Wyświetleń:305

  W dniu 03.02.2016 r. NFOŚiGW przekazał informację o zakwalifikowaniu się wniosku powiatu koneckiego o rozszerzenie zakresu dofinansowania o dodatkowy budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1...

Czytaj więcej

Uroczyste otwarcie budynków

04-02-2016 Wyświetleń:313

Uroczyste otwarcie budynków Starostwa Powiatowego oraz II Liceum Ogólnokształcącego po wykonanej termomodernizacji. Film z uroczystego otwarcia budynków  

Czytaj więcej