Wybierz język:

    Polish English

Witamy na stronie internetowej projektu Powiatu Koneckiego pt.:

 

"TERMOMODERNIZACJA budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich"

umowa rozwiązana

W dniu 23.09.2016 umowa na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym tj.: OPEUS Energia Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kobiałka 9, 09-411 Płock, została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.